Zina Nedir ?

Zina, evli bir kadın yada evli bir erkeğin evli olduğu kişi dışında bir başka kişi ile kendi isteği ile kurduğu cinsel ilişkiyi ifade etmektedir. Bu anlamda zina eşler arasında evlilik birliğinden doğan sadakat yükümlülüğüne aykırı nitelikte bir fiil olup boşanmak için başlıca ve ayrıca özel bir boşanma sebebi olarak Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde düzenlenmiştir

Zina Sebebi İle Boşanma Nedir ?

Boşanmak evliliğin hukuken sona erdirilmesi anlamına gelir. Boşanmanın genel ve özel sebepleri bulunmaktadır. Zina sebebi ile boşanma, boşanmanın özel sebeplerinden biri olarak kanundan düzenlenmiştir. Bu anlamda zina eşlerden birinin kendi rızası ile bir başka kişi ile kurduğu cinsel birlikteliği ifade etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus zinadan bahsedebilmek için cinsel birlikteliğin mevzu bahis olması gereklidir. Bir başka deyişle eşlerden birinin bir başka kişi ile kurmuş olduğu gönül ilişkisi her ne kadar evliliğin devamı bakımından sarsıcı bir durum söz konusu olsa ve ayrıca boşanmaya dayanak bir durum olsa dahi özel boşanma sebebi olan zinadan bahsedebilmek için muhakkak bulunması gereken şart, eşlerden birinin bir başka kişi ile kendi isteği ile cinsel birliktelik kurması gerekliliğidir. Zina sebebine dayanarak boşanmak için zinanın vuku bulduğunu ispat etmek gerekli ve yeterlidir. Bu anlamda zina özel nitelikte bir boşanma sebebi olduğundan dolayı mahkeme boşanmaya karar verirken başkaca bir hususu değerlendirmez. Yani zina işlendiği tespit edilirse doğrudan boşanmaya karar verilir.

Zina Sebebi İle Boşanma Nasıl İspat Edilir ?

Eşlerden birinin zina etmesi durumunda diğer eş boşanma davası açma hakkına sahiptir. Bu anlamda zina iddiasında bulunan eş, iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Yani eşinin zina yaptığını düşünmesine dayanak olan herşeyi mahkemeye sunmalıdır. Örneğin zina işlendiği yönünde mesajların tespit edilmesi gibi. Genel anlamda hukuken bir hususu iddia eden kişi iddiasını ispat etmekle de mükelleftir. Dolayısı ile zina sebebi ile boşanmak isteyen kişi zina işlendiğini düşünmesine dayanak olan hususları mahkemeye sunacağı dilekçesinde açıklamalıdır. Zina sebebi ile boşanmada ispat külfeti, zinanın işlendiğini iddia eden eşe aittir. Bu iddianın ispatlanması noktasında hukuken kabul gören her çeşit delile başvurmak serbesttir. Bu anlamda uygulama gözetildiğinde zina iddiasına dayanak olarak cinsel birlikteliğin olduğunu yönünde ve içerikte mesajlar, aynı tarihte aynı uçağa alınmış biletler ve aynı otel odasında rezervasyon yapıldığını gösteren kayıtlar, sosyal medyada yayınlanan görüntüler ve benzeri birçok hususla zina iddiası ispat edilmektedir.

Zina Sebebi İle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Zina sebebi ile boşanma davasında dava sürecini etkileyen en önemli husus zina iddiasının ispatı konusudur. Bu anlamda zina olduğu yönünde güçlü delillerin olması halinde yani zinanın işlendiğinin açıkça anlaşılması halinde, zina sebebi ile boşanma davası daha kısa sürede sonuçlanacaktır. Ayrıca zina isnadını diğer tarafın kabul etmesi halinde yani ikrar durumunda da dava süreci oldukça kısa sürede sonuçlanır fakat uygulamada bu duruma pek rastlanılmamaktadır. Zina sebebi ile boşanma davasının ne kadar sürede sonuçlanacağını belirleyen en önemli husus o davanın açıldığı adliyenin iş yükü olacaktır. Bilinmelidir ki ülkemizde boşanma davaları sayı anlamında her geçen gün artmakta ve buna bağlı olarak mahkemelerin iş yükü artmakta dolayısıyla dava süreçleri uzamaktadır.

Zina Sebebi İle Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Açılır ?

Eşlerden birinin zina etmesi halinde diğer eş dava açma hakkına sahiptir. Fakat kanunda bu hakkı belirli sürelere bağlanmıştır. Bu anlamda zina sebebi ile boşanma davası açacak olan eş, eşinin zina işlediğini öğrendiği tarihten itibaren sayılmak üzere 6 içerisinde dava açmalıdır. Yani boşanma sebebini öğrenen eş, öğrenme tarihinden itibaren 6 ay içinde zina sebebi ile boşanma davasını açmalıdır ve herhalde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle birlikte dava hakkı düşer. Ayrıca bilinmelidir ki zina eden eşini affeden ve evlilik birliğine devam eden eşinde, zina sebebine dayalı olarak boşanma davası açma hakkı yoktur.

Zinayı Affeden Eş Dava Açabilir Mi ?

Eşin zina fiilini affetmek suretiyle evlilik birliğine devam eden eşin, zina sebebine dayanmak suretiyle dava açma hakkı yoktur. Bu anlamda önemli olan eşin affetmesinden sonra tekrar zina işlenmesi durumunda şayet yeniden affetmedi ise bu halde zina sebebine dayanarak boşanma davası açabilme hakkı olduğudur. Yani dikkat edilmesi gereken husus, af iradesi daha sonra yeniden meydana gelecek olayları ve fiilleri kapsamamaktadır. Af iradesi niteliği gereği geçmişe yöneliktir. Dolayısı ile olmuş bir fiile yöneliktir. Bilinmesi gereken bir başka husus zina fiilini affederek evlilik birliğini devam ettiren eşin, daha sonradan evliliği sona erdirmek istemesi halinde zina sebebine dayalı olmasa da genel boşanma sebebine dayalı olarak boşanma davası açabileceği hususudur.

Zina Sebebi İle Boşanma Davasında Maddi Tazminat Alabilirmiyim ?

Kural olarak mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen ve kusursuz veya daha az kusurlu olan taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Bu anlamda zina sebebi ile boşanma davasında da maddi tazminat talep edilmesi mümkündür ve bu hususla uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Zina Sebebi İle Boşanma Davasında Manevi Tazminat Alabilirmiyim ?

Kural olarak boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Zina sebebi ile boşanmada eşlerden biri diğerine karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal etmektedir. Ayrıca zina fiili zaten, maruz kalan eş bakımından onur kırıcı ve kişilik haklarını zedeleyici niteliktedir. Bu nedenle zina sebebi ile boşanma davalarında manevi tazminat istemek mümkündür ve bu hususla uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Kişiye Zina Nedeniyle Tazminat Davası Açılabilir Mi?

Zina eşlerden birinin başka bir kişi ile kendi isteği doğrultusunda kurduğu cinsel birlikteliği ifade etmektedir. Bu anlamda cinsel birliktelik kurulan kişiye, evlilikte zinaya maruz kalan eş tarafından dava açılıp açılamayacağı hususu hep tartışılan bir konudur. Bu konuda mahkemeler birbirinden farklı kararlar vermiştir. Son verilen yüksek yargı kararları değerlendirildiğinde bir dönem üçüncü kişiye (eşin sevgilisine) tazminat davası açma imkânı ve yolu sunan mahkeme kararlarından aksi yönde bir görüş benimsendiği anlaşılmaktadır.

Zina Sebebi İle Boşanma Davası Nerede Açılır ?

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Aile mahkemeleridir

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu