Yaş Büyütme Nedir ?

Yaş Büyütme Nedir, Nasıl Yapılır ?

Yaş büyütme davası, kişinin biyolojik yaşı ile resmi kayıtlarda belirtilen yaşının örtüşmemesi durumunda, gerçek yaşının tespiti ve nüfus kayıtlarına tescili talebi ile açmış olduğu davaya uygulamada verilen isimdir. Her insanın gerçek doğum tarihini bilme isteği ve dolayısı ile yaşını bilme isteği en doğal haklarındandır. Aslında kişinin gerçek yaşının bilinmesi hukuki anlamda oldukça önem arz etmektedir. Zira hukuki anlamda gerek bazı hukuki işlemlerin yapılması gerekse ceza hukuku bağlamında kusurluluğu etkileyen bir sebep olarak yaş oldukça önem arz eden bir konudur. Örneğin evlenmek için 18 yaşında olmanın gerekmesi gibi. Bir başka örnekte ceza yargılamasının şüpheli, sanığın 18 yaşından küçük olanlar bakımından farklı bir süreçte ve mahkemede yürütülmesi durumu gibi. Dolayısı ile kişinin gerçek yaşının tespiti hukuk nezdinde durumunda çeşitli farklılıklar doğuracağından oldukça önemlidir. Yaş büyütme konusunda bilinmesi gereken ve yargı kararları ile tespit olunan en önemli husus kişinin mevcut teknoloji ve tıbbi imkanlar vasıtası ile hazırlanan sağlık kurulu raporlarında, biyolojik yaşının tespiti özellikle 25 yaşına kadar daha gerçekçi neticelerin alınmasına imkan vermektedir. Dolayısı ile bu yaşa kadar önemli oranda bir tespit yapılabildiği fakat 25 yaş üzerinde tam yaş tespitinin çok zor olduğunun bilinmesi gerekir. Şayet yaşınızın kimliğinizde ve nüfus kayıtlarınızda olduğundan daha az veya daha fazla olduğunuzu düşünüyorsanız bu halde mahkemeye bir dilekçe ile başvurmak suretiyle gerçek yaşınızın tespit edilmesini ve nüfus kayıtlarınıza tescil edilmesini talep edebilirsiniz. 

Yaş Büyütme Davası Ne Zaman Açılabilir?

Yaş büyütme davası bakımından herhangi bir süre sınırı öngörülmemiştir. Yaş büyütme davası her zaman açılması mümkün olan bir davadır. Bilinmelidir ki hakkınızda açılmış olan bir ceza davası söz konusu ise ve aynı zamanda yaşınızın kimlikte yazan kayıtla gerçekte örtüşmediğinin ve bu hususun da yargılamayı veya neticesini etkileyeceğini düşünüyorsanız bu halde ceza yargılaması devam ederken yaş konusundaki bu hususu gerekçeleri ile birlikte ve somut olgulara dayanmak suretiyle davanın görüldüğü mahkemeye bildirmelisiniz. Mahkeme bu anlamda talebinizi değerlendirir ve gerek görülürse adli tıp kurumundan biyolojik yaşınızın tespitine ilişkin bir sağlık kurulu raporu talep eder. Sonrasında siz kuruma çağrılırsınız ve gerekli işlemler yapılmak suretiyle gerçek yaşınızın tespit edildiği bir rapor mahkemeye gönderilir. Bu anlamda yukarıda açıklandığı üzere bir yargılama esnasında o yargılamanın yapıldığı mahkemeden veya kendiniz asliye hukuk mahkemesine sunacağınız bir dilekçe ile birlikte nüfus kaydınızın düzeltilmesini gerçek yaşınızın kayda geçirilmesini her zaman talep edebilirsiniz.

Yaş Büyütme Davasını Kimler Açabilir?

Yaş büyütme veya değiştirme yani gerçek yaşın tespit edilmesini isteme konusunda hak sahibi öncelikle nüfus kayıtlarında değişiklik olacak olan kişidir. Fakat küçükler bakımından anne ve baba yada vasi olması durumunda vasi aracılığı ile de yaş değişikliğine ilişkin dava açılabilir.

Yaş Büyütme Davası İçin Gerekli Koşullar Nelerdir ?

Öncelikle yaş büyütme isteminizi mahkemeye sebeplerinizi de içeren bir dilekçe ile sunmanız gereklidir. Bu anlamda istediğiniz neticeye ulaşmanız bakımından, nüfusa kayıtlı bulunan yaşa uymayan bir dış görünüşünüzün olması, keza bir hastanede doğmamış olmanız, biyolojik yaşınız olduğunu iddia ettiğiniz yaşta bir kardeşe sahip olmamanız daha önce yaş düzeltme talebinde bulunmamış olmanız gereklidir. Zira yaş düzeltme talebiniz bir kez mahkemece değerlendirildiğinde artık gerçek yaşınız tespit edilmek suretiyle kimlik kayıtlarınıza işlenecektir. Bundan sonra bir kez daha yaşla ilgili başvuru yapmak maddi gerçeklik mahkeme eliyle tespit edildiğinden anlamsız olacaktır. Ayrıca gerçek yaşınız olduğunu iddia ettiğiniz yaş bakımından da uyumlu bir dış görüntüye sahip olmanız da bu konudaki taleplerinizin değerlendirilmesi aşamasında önemlidir. 

Yaş Büyütme Davası Nerede Açılır ?

Yaşa ilişkin nüfus kayıtlarınızın düzeltilmesi davası bakımından görevli mahkeme Asliye Hukuk mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise yerleşim yeri mahkemenizdir.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu