Veraset İlamı Nedir ?

Veraset ilamı, mirasçılık belgesidir. Bir kimsenin mirasçı olduğunu gösterir.  Veraset ilamı esasen, bu ilamı alan kişinin veya kişilerin mirasçı oldukları yönünde bir karine oluşturmaktadır. Veraset ilamı alınması ile ilamı alan kişi veya kişilere, terekeye konu yani miras kalan mallar üzerinde zilyetlik imkânı tanınmış olur ayrıca veraset ilamı alan kişinin elindeki bu ilam üçüncü kişilerle yapacağı işlemlerde, kendisinin tasarrufta bulunmaya yetkili olduğunu bir nevi ispat etme imkânı verir.

Veraset İlamını Kimler Alabilir ?

Mirasçılık belgesini, yasal mirasçılar ve atanmış mirasçı talep etme hakkına sahiptir. Yalnızca kendisi lehine belirli bir mal vasiyeti bulunan kişi yani vasiyet alacaklısı veraset ilamı alamaz. Fakat vasiyet alacaklısı da, vasiyet alacaklısı olduğunu belirten bir belgeyi talep etmek hakkına sahiptir.

Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler Hangileridir ?

Öncelikle mirasçılık belgesi talep ettiğinize dair beyanlarınızı içeren bir dilekçe, nüfus kayıt örneği ve ölüm belgesi, başvurunuz bakımından yeterli olacaktır.

Veraset İlamı Nereden Alınır ?

Veraset ilamı alınması bakımından  yetkili mahkeme miras bırakan kişinin son ikametgah yeri Sulh Hukuk mahkemesi olacaktır. Ayrıca mirasçının bulunduğu yer Sulh Hukuk mahkemesinden de talep olunabilir. Bir diğer hususta belirli koşullar altında noterler tarafından verilmesi mümkün olan mirasçılık belgeleridir. Son yapılan değişiklikle birlikte bu düzenleme noterlik kanununa eklenmiştir.

Veraset İlamı Kaç Gün İçinde Çıkar ?

Veraset ilamı çekişmesiz yargı işlerindendir. Dolayısı ile Sulh Hukuk mahkemesinden talep olunur. Mirasçılık belgesinin kaç gün içerisinde verileceği hususu ise belgenin talep olunduğu Sulh Hukuk mahkemesinin iş yükü ile ilgili bir husustur.

Alacaklılar Veraset İlamı Alabilirler Mi ?

Yargıtay kararları değerlendirildiğinde, miras bırakan kişinin alacaklıları kendi adlarına değil fakat mirasçılar adına mirasçılık belgesi talep edebilirler. Yargıtay kararları ile bu hususu, alacakların temini bakımından kabul etmiştir ayrıca alacaklılar mirasçıların tespitini isteyebilirler. Alacaklıların bu yönde bir talepleri olmaları halinde, mirasçılık belgesi almaları icra iflas kanunu hükümleri uyarınca icra memurunun kendilerine bu yönde vereceği yetkiye bağlıdır. Fakat burada alacaklılara verilen belge yukarıda açıklanan anlamı ile bir veraset ilamı teşkil etmez. Zira kanun alacaklılara veraset ilamı almak hakkı tanımamıştır. Dolayısı ile alacaklılara uygulamada verilen bu belge esasen haklarının teminat altına alınması amacı güden bir belgedir.

Miras Bırakanın Bankadaki Parası Nasıl Çekilir ?

Miras bırakandan geçen tüm hakları kullanabilmek için veraset ilamı almak lazımdır. Uygulamada miras bırakanın bankada parası olması halinde, mirasçılar bu parayı almak istediklerinde kendilerinden mirasçılık belgesi yani veraset ilamı talep edilmektedir. Dolayısı ile murisin bankadaki parasının size teslim edilmesini istiyorsanız bankaya, mirasçılık belgenizle birlikte başvurmanız gerekir.

Veraset İlamı Nasıl İptal Edilir ?

Veraset ilamı verilmesi çekişmesiz yargı işlerindendir. Dolayısı ile iptali için kanun yoluna başvurulma hakkı olmayıp, ilamın iptalini gerektiren sebepleri ispat etme suretiyle veraset ilamını vermeye yetkili mahkeme olan Sulh Hukuk mahkemesinden, ilamın iptalini de talep edebilirsiniz.

Veraset İlamı Nasıl Düzeltilir ?

Veraset ilamının düzeltilmesini istiyorsanız, öncelikle düzeltmeye neden olacak sebepleri ispat etmek suretiyle Sulh Hukuk mahkemesine başvurmanız ve ilamın düzeltilmesini talep etmeniz gerekir.  Veraset ilamının mahkemece düzeltilmesi halinde önceki ilama istinaden yapılan işlemlerinde ayrıca düzeltilmesi gerekir. Örneğin tapu kaydı.

Veraset İlamı Ne Kadar Süre İçinde Alınmalıdır ?

Medeni kanun uyarınca atanmış mirasçı, mirasçı olduğunun kendisine tebliğ edilmesi tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra bir veraset ilamı verilmesini talep edebilir. İhtiyaç duyması halinde kanuni mirasçı da veraset ilamı talep edebilir.

Veraset İlamı Noterden Alınabilir Mi? Mahkemeye Gitmek Şart Mı ?

Evet, son yapılan değişiklikle beraber mirasçılık belgesinin noterden de alınabileceği kanuna eklenmiştir.

Mirasçı Saklanarak Veraset İlamı Alınması Halinde Ne Yapılmalıdır ?

Mirası almaya hakkı olan, yani mirasçı olan başka kişiler mevcut olupta diğer mirasçıların bu durumu gizlemek suretiyle veraset ilamı alması halinde, mirasçılara verilen bu belgelerin iptal edilmesini veya düzeltilmesini söz konusu hususu ispat etmek suretiyle Sulh Hukuk mahkemesinden talep etmeniz mümkündür. Ayrıca mirasçı saklamak suretiyle alınan veraset ilamları da şayet bu ilamlara dayanılarak yapılan hukuki işlemler ve tasarruflar varsa bunların da düzeltilmesi ve iptal edilmesi gerekir.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu