Uzmanlık Alanlarımız

Aile Hukuku

Aile hukuku uyuşmazlıkları; çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları, velayet davaları, velayet altında olmayan çocuklar ile kişisel ilişki kurulması talepli davalar, nafakaya ilişkin talep ve davalar başta olmak üzere geniş bir çalışma alanıdır. Aile hukuku ofisimizin spesifik çalışma alanlarından biridir ve aile hukuku alanında uzman avukatlarımız eşliğinde müvekkillerimize avukatlık ve arabuluculuk hizmeti verilmektedir.

Ofisimizde yabancılar ve vatandaşlık hukukuna özgü başvuru süreçleri ile uyuşmazlıklara ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca bu doğrultuda ofisimizde vatandaşlık başvuru süreçleri ile özel olarak ilgilenen bir birim kurulmuş olup yabancı uyruklu çok sayıda müvekkilimizin Türkiye, İran ve Kanada başta olmak üzere farklı ülkeler nezdinde vatandaşlık edinim süreçleri göç ve yabancılar birimimiz tarafından organize edilmektedir. Ülkemizde yaşayan ve/veya yaşamak isteyen yabancı uyruklu kişilerin vize süreçleri, kısa dönem ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, turistik ikamet ve insani ikamet süreçleri ile çalışma izinlerine ilişkin süreçlere dair özel danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku özel bir çalışma alanıdır ve sözleşme konusunda özgü hukuki değerlendirme gerektirir. Bu doğrultuda ofisimizde özel ve tüzel kişilere sözleşmelerin ön görüşme süreçleri, niyet formları ve niyet mektupları, sözleşmelerin hazırlanma ve revize süreçlerine dair kapsamlı bir hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sözleşmeler hukukuna dair danışmanlık ve hizmetlerimiz Almanca, İngilizce, Farsça ve İsveççe olmak üzere dört ana dilde sunulmaktadır.

Rekabet Hukuku

 

Av. Dilara Yeni’nin başlıca özel çalışma alanlarından olan rekabet hukuku alanında avukatlarımız ve akademisyen danışmanlarımız eşliğinde yerli ve yabancı şirketlere ve özellikle şirketlerin yer aldıkları sektörlerin iç dinamiklerine ve gelişen teknolojinin ve zamanın ihtiyaçlarına uygun kapsamlı bir hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Şirketler Hukuku

Ofisimizde yerli ve yabancı anonim şirketlere yasa gereği zorunlu ve özel danışmanlık hizmeti ile limited ve kolektif şirketlere özgü hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Şirketlere özgü danışmanlık hizmetlerimiz; sözleşme ve ön görüşme süreçlerini, insan kaynakları kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini, işveren vekilliği kapsamında iş hukukuna özgü süreçleri, dava vekilliği ve icra takipleri başta olmak üzere oldukça kapsamlı şekilde ve sektöre özgü sunulan bir hizmettir.

Miras hukuku; müteveffanın (ölenin) geride bıraktığı yasal ve atanmış mirasçıları başta olmak üzere devletin mirasçılığını da kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Ofisimizde bu kapsamda özelikle halk dilinde mirastan men ve evlatlıktan çıkarma olarak bilinen ‘’mirastan ıskat’’ hukuki kurumuna özgü danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca mirastan feragat ve ölünceye dek bakım sözleşmelerine dair geniş bir yelpazede danışmanlık hizmeti verilirken yine miras hukukundan kaynaklanan davalar başta olmak üzere muris muvazaasından kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları kapsamında avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

İş hukuku kapsamında işveren ve işçi tarafında dava vekilliği ve arabuluculuk faaliyetleri kapsamında avukatlık hizmeti sunulmaktadır. İş hukuku esasen oldukça özel bir çalışma alanıdır ve her çalışma alanının kendine özgü özel ve nitelikleri söz konusudur. Ofisimizde hali hazırda; inşaat-gayrimenkul, maden, enerji, tekstil ve endüstri ve sanayi kapsamında faaliyet gösteren şirketlere işveren vekilliği kapsamında dava ve arabuluculuk hizmet sunulmakta ve şirketlerin yer aldıkları sektörlerin nitelik ve niceliklerine özgü bir hukuki değerlendirme yapılmaktadır.

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku yeni ve gelişen teknolojilere özgü hukuki değerlendirme gerektiren özel nitelikle bir çalışma alanıdır. Ofisimiz avukatları bu doğrultuda yeni nesil teknolojileri, endüstri 4.0 kapsamında öngörülen yenilikleri, blokchain teknolojisi ve bu doğrultuda kripto alanlarında gerçekleşen güncel gelişmeleri takip etmekte ve uyuşmazlıklara çağın gereklerine uygun bir hukuki yorum getirmek suretiyle müdahale etmektedir.  Ayrıca tüzel ve özel kişi müvekkillerine; erişim engelleme, içerik çıkarma, içerik kaldırma süreçleri başta olmak üzere mahkemeler ile birlikte BTK ve Erişim Sağlayıcıları Birliği gibi idari kurumlar nezdinde süreçlere ilişkin avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Başa dön tuşu