Tehdit Suçu Nedir ?

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde Hürriyete Karşı Suçlar kategorisinde düzenlenmiştir. Tehdit suçu, esasen bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle yahut bir kimseyi malvarlığı itibari ile büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle korkutmak anlamına gelmektedir. Yukarıda açıklanan hususlar korkutmak maksadı ile yapıldığında tehdit suçu bakımından fiil unsuru oluşacaktır.

Tehdit Suçunun Cezası Nedir?

Tehdit suçunu işleyen kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fakat tehdit suçunu oluşturan bir diğer davranış biçimi olan, bir kimseyi malvarlığı itibari ile büyük bir zarara uğratacağından veya bir kimseye sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. 

Tehdit Suçunda Cezayı Arttıran Haller Nelerdir?

Tehdit suçunun temel şeklinin cezası yukarıda verilmiştir. Kanunda tehdit suçunun işlenmesi bakımından temel cezanın arttırılması gereken hususlar da ayrıca belirtilmiştir. Buna göre tehdit suçunun silahla, birden fazla kişiyle birlikte, suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle, örneğin kişi terör örgütünden olduğundan bahisle mağdur üzerinde korkutmaya yol açarsa. Ayrıca kişinin kendini tanınmayacak bir hale sokması suretiyle tehdit suçunun işlenmesinde ve yine tehdit suçuna konu eylemin özel işaret ve simge benzeri şeylerle yada imzasız mektuplarla işlenmesi halinde fail yani suçu işleyen hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Tehdit suçu ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma veya kasten yaralama gibi bir başka suçunda işlenmesi durumunda bu suçlardan da  fail hakkında ayrıca cezaya hükmolunur.

Telefonda Tehditin İspatı Nasıldır ?

Tehdit suçunun telefon aracılığı ile işlenmesi halinde soruşturmayı yapan savcılık suçun tespiti bakımından telefon dinlenmesi, geçmişe yönelik arama kayıtlarının tespit edilmesi gibi teknolojinin getirdiği imkanları yasal çerçevede kullanmak suretiyle maddi gerçekliğe ulaşmaya çalışacaktır.

Telefonda Hakaret ve Tehdidin Cezası Nedir?

Telefonda hakaret suçunun işlenmesi hakaret suçu nedir konulu yazımızda ayrıca incelenmiştir. Telefonda hakaret ve tehdit suçlarının işlenmesi durumunda ispat noktasında bir takım zorluklar ortaya çıkmaktadır. Fakat günümüz teknolojisi ile bu zorlukların aşılması artık daha kolaydır. Bu anlamda soruşturmayı yapan savcılık gerek geriye dönük olarak telefon kayıtlarının incelenmesi gerekse telekominikasyon şirketinden talep edilen kayıtlar ve benzeri yöntemleri kullanmak suretiyle maddi gerçekliğe ulaşacaktır. Telefonda hakaret suçunun işlenmesi veya tehdit suçunun işlenmesi halinde anılan suçlarla ilgili öngörülen cezalara hükmolunacaktır.

Sosyal Medya Aracılığı İle Tehdit Suçunun İşlenmesi Halinde Ne Olur?

Tehdit suçunun sosyal medya aracılığı ile de işlenmesi mümkündür. Bu anlamda önemli olan suça konu fiillerin kanuni tanımda belirtilen korkutma davranışlarına uygun olmasıdır. Ayrıca suçun sosyal medya aracılığı ile işlenmesi bir nitelikli hal olarak öngörülmemiştir. Tehdit suçunun işlenmesinde cezanın artmasına sebep olacak haller yukarıda detaylıca açıklanmıştır. Sosyal medya aracılığı ile tehdit suçunun işlenmesi halinde de suçun temel cezasına hükmolunur.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu