Taksir Nedir ? | Taksir Suçları 2022

Taksir özetle suça konu olan bir davranışın fail tarafından dikkat ve özen yükümüne aykırı davranmak ve suçun neticesini de istemeyerek işlenmesidir. Taksir ve kast bir suç bakımında o suçun manevi unsurunu yani failin o suçu işlerken iç durumunu ifade etmek üzere kullanılan hukuki terimlerdir. Bir suçu işleyen kişinin o suçu işlerken manevi durumu suçun cezalandırılması noktasında oldukça önem arz eden bir konudur. Bir örnekle açıklamak gerekirse silahı çekerek bir kişiyi alnından vurmakla, yolda araba ile giden bir sürücünün yola ansızın çıkan bir kişiye araç ile vurarak ölümüne sebep olması hallerinde her iki halde öldürme suçu oluşur fakat suçu işleyen kişilerin suça konu davranışları işlerken manevi durumları, saikleri aynı değildir. Ceza adaletinin gerçek anlamda tesis edilmesi bakımından suça konu davranışlarla birlikte suçu işleyen kişinin subjektif durumunun değerlendirilmesi de bu anlamda elzemdir. Taksir bir suça konu davranışa bilerek ve isteyerek sebep olmama şeklinde ifade olunabilir.

Taksir Türleri Nelerdir?

Taksir adi taksir ve bilinçli taksir olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrımda aslında suçun neticesini öngörme ve neticeyi istememe derecesine göre yapılmaktadır. Taksir bakımından temelde anlaşılan adi taksirdir. Adi taksirde suça konu davranışları gerçekleştirirken suçun neticesini öngörememe ve istememe söz konusudur. Yani özetle fail suçun neticesine bilerek ve isteyerek sebep olmamıştır. Aksine suça konu davranışlarının neticeye sebep olacağını öngörememiştir ve şayet öngörseydi neticenin vuku bulmasını istemeyecektir.

Bilinçli Taksir Nedir?

Bilinçli taksir ve adi taksir suça konu davranışların suçun neticesine sebep olacağını öngörme bakımından ayrılmaktadır. Bu anlamda bilinçli taksirde öngörmenin daha yoğun olduğu aşikardır. Bilinçli taksirde öngörme adi taksire göre yoğun fakan olası kasta göre daha azdır. Bilinmesi gereken bilinçli taksir bir nevi taksirin temel şeklinin nitelikli halidir. Dolayısı ile daha fazla ceza verilmesini gerektirir.

Taksirle Öldürme Suçu ve Cezası Nedir?

Taksirle öldürme suçu, dikkat ve özen yükümüne aykırı davranmak suretiyle istemeyerek bir kimsenin ölümüne sebep olan davranışların gerçekleştirilmesinden ibarettir. Bu anlamda taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Şayet suça konu fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası Nedir ?

Taksirle yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesinde düzenlenmiştir. Taksirle yaralamada, dikkat ve özen yükümüne aykırı davranmak suretiyle istemeyerek bir kimsenin yaralanmasına sebep olan davranışların gerçekleştirilmesinden ibarettir. Bu anlamda taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.  Taksirle yaralama suçu soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardandır. Bu anlamda fiilin mağduru yetkili makama şikayette bulunmalıdır. Fakat taksirle yaralamanın nitelikli hallerinin bilinçli taksirle işlenmesi halinde bu halde şikayet şartı aranmaksızın soruşturma ve kovuşturma yetkili makamlar tarafından resen yapılır.

Taksirli Suç Şikâyete Tabi Midir?

Bu soru taksirle işlenen suçun niteliğine göre değişmektedir. Bu anlamda bilinmelidir ki öldürme suçları kamu düzenini doğrudan ilgilendirir ve yaşam hakkı devlet korumasındadır dolayısı taksirle işlenip işlenmediğine bakılmaksızın soruşturma açılır ve maddi gerçekliğe dava aşamasında ulaşılır. Fakat taksirle yaralamanın yukarıda açıklanan şekilde temel hali ile işlenmesi halinde soruşturma açılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu