Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Nedir?

Boşanma Davası Nedir ?

Toplumun en küçük birimi olan ailenin korunması toplumsal hayatın devamı bakımından elzemdir. Ailenin korunması için öncelikle evlilik birliğinin korunması gerekir ki bu koruma bakımından en temel gereklilik evlilik birliğinin toplumsal literatüre uygun şekilde ve yasaların izin verdiği şekilde kurulması gerekir ve yine sona ermesi de yasaların izniyle olmalıdır. Boşanma davaları esasen evlilik birliğinin sona erdirilmesini ifade etmektedir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Nedir ?

Boşanma sebepleri genel boşanma sebebi ve özel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır. Genel boşanma sebebi halk arasında şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşanma olarak adlandırılan ve kanun metninde evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi olarak düzenlenmiş olan boşanma sebebidir. Özel boşanma sebepleri ise kanunda sayılı olarak düzenlenmiş olan sebeplerdir. Bu anlamda boşanmanın gerçekleşebilmesi için bu sebeplerin vuku bulduğunu ispat etmek gerekli ve yeterlidir. Özel boşanma sebepleri ile ifade edilmek istenen zina sebebi ile boşanma, terk sebebi ile boşanma akıl hastalığı sebebi ile boşanma ve kanunda öngörülen diğer özel boşanma nedenleridir. Halk arasında şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşanma olarak adlandırılan genel nitelikte boşanma sebebi olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile boşanmanın gerçekleşmesi için yani bu nedene dayalı olarak boşanmanın gerçekleşebilmesi için evliliğin artık eşler tarafından devam ettirilmesinin kendilerinden beklenememesi gereklidir. Bu husus kanunda bu şekilde düzenlenmiştir.

Boşanmanın Sebebi Dava Sürecini Nasıl Etkiler? Genel ve Özel Boşanma Sebepleri Arasındaki Fark Nedir ?

Şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşanma yukarıda açıklandığı üzere genel nitelikte bir boşanma sebebi olup bu sebepten boşanmaya mahkemece karar verilebilmesi için eşlerden bu evliliği devam ettirmenin beklenemiyor olması gerekir ki mahkeme somut olay ve durum koşullarına göre yani şiddetli geçimsizlik sebeplerine göre bu hususu takdir ve tayin edecektir. Bilinmesi gereken bir önemli hususta boşanmak için bu genel sebebe dayanılması şayet özel boşanma sebepleri varsa boşanmak isteyen taraf bakımından hiçte avantajlı bir tercih olmayacaktır. Zira özel boşanma sebepleri söz konusu olduğunda örneğin zina gibi. Bu halde yalnızca zinanın gerçekleştiği yönünde emareleri sunmanız yani zinayı ispat etmeniz mahkeme tarafından boşanmaya karar verilebilmesi için gerekli ve yeterlidir. Fakat şiddetli geçimsizlik sebebi ile boşanma söz konusu olduğunda burada esasen genel bir boşanma sebebi söz konusu olduğundan mahkeme boşanmaya karar vermek için ayrıca evliliğin eşler bakımından çekilmez olmasını da gözeterek karar verir. Dolayısı ile özel boşanma sebepleri söz konusu olduğunda şiddetli geçimsizlik gibi genel bir sebebe dayanarak boşanma davası açmak dava sürecini uzatır, haklarınızı etkiler ve istediğiniz neticeye ulaşmanızı kısmen zorlaştırır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

Boşanmanın özel sebepleri Türk Medeni Kanunu’nda zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, eşlerden birinin suç işlemesi veya haysiyetsiz hayat sürmesi, terk, akıl hastalığı olarak düzenlenmiştir. Bu sayılan sebeplerden herhangi birinin söz konusu olması halinde boşanmaya karar verilebilmesi için yalnızca bu sebebin gerçekleştiğinin ispatı yeterlidir. Dolayısı ile mahkeme başka bir hususa bakmaz. Genel boşanma sebebi olarak ise evlilik birliğinin sarsılması hususu düzenlenmiştir. Boşanmak için genel bir sebebe dayanılabileceği gibi özel sebeplere de dayanılabilir. Fakat şayet özel sebepler söz konusu ise bu halde boşanmanın bir an önce gerçekleşmesi ve boşanmanın hukuki sonuçları bakımından da daha avantajlı konumda olmak bakımından özel sebeplere dayalı boşanma davası açmak daha iyi olacaktır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Ne Kadar Sürer ?

Boşanma davasının ne kadar sürede sonuçlanacağı hususu öncelikle boşanmanın anlaşmalı yada çekişmeli olup olmaması ile doğrudan ilgili bir konudur. Dolayısı ile bu konu öncelikle boşanma sebebi ile ilgili değildir. Her iki tarafında anlaşmalı boşanmak üzere mahkemeye başvurması veya bir tarafın açtığı davayı diğer tarafın kabul etmesi suretiyle anlaşmalı boşanma yoluna gidilmesi halinde süre oldukça kısalır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile boşanmada genel nitelikte bir boşanma sebebidir. Dolayısı ile zina benzeri özel bir boşanma sebebi olmadığından mahkemece evliliğin eşler tarafından devam ettirilmesinin kendilerinden beklenemediği hususunun değerlendirilmesi gerekir. Dolayısı ile ispat edilmesi halinde zina gibi özel bir boşanma sebebi söz konusu ise boşanmanın daha kısa süreceği söylenebilir. Fakat bilinmesi gereken boşanmanın ne kadar süreceği davanın görüldüğü adliyenin iş yükü ile ilgilidir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması İle Boşanmada Nafaka Nasıldır ?

Nafaka, boşanmanın mali sonuçlarındandır. Nafakaya boşanma davası devam ederken dava sonuçlanıncaya dek tedbiren de hükmedilebilir. Boşanma davasının sonuçlanmasında mahkeme nafaka miktarını ve türünü de tayin ederek bir karara bağlar. Bu anlamda evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile boşanmada nafakanın diğer boşanma sebeplerinden dolayı boşanmada nafaka arasında bir fark yoktur. Bilinmesi gereken eşe yoksulluğa düşecek olması sebebi ile bağlanan nafaka da nafaka ödenecek eşin kusurunun, nafaka yükümlüsünden daha ağır olmaması gereklidir. Ayrıca şiddetli geçimsizliğe yani evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olaylarda daha az kusurlu olan ve mevcut yada beklenen menfaatleri boşanma nedeni ile zedelenen taraf kusuru daha fazla olan taraftan maddi ve manevi uygun bir tazminat isteme hakkına sahiptir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nerede Açılır ?

Boşanma davaları bakımından görevli mahkeme Aile mahkemeleridir. Bu anlamda boşanma iradenizi ve boşanma sebeplerini bir dilekçe ile mahkemeye bildirmeniz gerekli ve yeterlidir.

Anlaşmalı Boşanma Ve Aile Hukuku

Daha Fazla Göster

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu