Miras Hukuku

Miras hukuku; müteveffanın (ölenin) geride bıraktığı yasal ve atanmış mirasçıları başta olmak üzere devletin mirasçılığını da kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Ofisimizde bu kapsamda özelikle halk dilinde mirastan men ve evlatlıktan çıkarma olarak bilinen ‘’mirastan ıskat’’ hukuki kurumuna özgü danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca mirastan feragat ve ölünceye dek bakım sözleşmelerine dair geniş bir yelpazede danışmanlık hizmeti verilirken yine miras hukukundan kaynaklanan davalar başta olmak üzere muris muvazaasından kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları kapsamında avukatlık hizmeti sunulmaktadır.

Başa dön tuşu