10 Yılı Dolduran Kiracının Tahliyesi İçin İhtarname Örneği | Kiracı Tahliye İhtarname Örneği 2022

BEYOĞLU…..… NOTERLİĞİNE

KEŞİDECİ    : ……………………. (T.C. Kimlik No:………..)

VEKİLİ         : AV. DİLARA YENİ

ADRESİ        : …………………….

MUHATAP   : ……………………. (T.C. Kimlik No:………….)

ADRESİ        :…………………….

KONU          : Konutun 6 ay içerisinde ve ivedilikle tahliyesi aksi halde aleyhinizde yasal yollara başvurulacağının ihtarından ibarettir.

Sayın Muhatap; müvekkilimiz…………’a ait olup ‘’………………’’ adresinde yer alan konutta 10 yılı aşkın süredir ve halen mukim olduğunuztarafımızca bilinmektedir. Müvekkilimize ait işbu taşınmazda bölgede yer alan emsal taşınmazların kira bedellerine kıyasen oldukça cüzi ve düşük bir kira bedeli ile mukimsiniz. İşbu durum nedeniyle ve müvekkilimiz ile tarafınız arasında mübrez kira ilişkisinin 10 yılı aşkın süredir devam ettiği de gözetildiğinde müvekkilimiz bakımından katlanılması olanaksız bir ekonomik mağduriyetin söz konusu olduğu açıktır. Dolayısı ile işbu konutta 10 yılı aşkın süredir kiracı olmanız nedeniyle 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347. Maddesi’nin 2. Fıkrası hükmü uyarınca;işbu taşınmazda 10 yılı aşkın süredir mukim olmanız nedeniyle müvekkilimize taşınmazın tahliyesini talep etme hakkının verildiği aşikardır. İşbu nedenle halen mukim olduğunuz işbu taşınmazı 6 ay içerisinde ve ivedilikle tahliye etmenizi, aksi halde aleyhinizde hukuki yollara müracaat edileceğini, fazlaya ilişkin talep ve haklarımız saklı kalmak kaydı ile saygılarımızla vekaleten ihtar ederiz.

İHTAR EDEN KEŞİDECİ VEKİLİ AV. DİLARA YENİ

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba Hızlı Tebligatsuretiyle tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebliğ şerhinihavi olarak tarafımıza iadesini rica ederiz.

İHTAR EDEN KEŞİDECİ VEKİLİ AV. DİLARA YENİ

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu