İsim Değiştirme Nedir, Nasıl Yapılır ?

Çocuğa isim koymak Türk örf ananelerine göre anne ve babanın esaslı bir yükümlülüğüdür. Esasen ebeveynlerin ortak çocuğa karşı hak ve görevleri gözetildiğinde küçüğün yararının, anne ve babanın toplum içerisinde kendisini küçük düşürmeyecek uygun ve makul ayrıca anlam bakımından çocuğun onurunu zedelemeyecek bir isim koymalarını gerektirdiği açıkça söylenebilir. İsim esasen dünyanın her yerinde insanlar arasında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Türk toplumunda da genelde çocuğa ismini anne ve baba başta olmak üzere aile büyükleri koymaktadır. Fakat bazen çocuğa verilen isim, anlam ve manası bakımından çocuğun onurunu zedeleyecek çocuğu küçük düşürecek bir nitelik taşımaktadır. Bu gibi hususi durumlar garip ve kulağa komik gelen isimlerle uygulamada sıklıkla karşılaşılmaktadır. İnsanı tanımlayan ve insanın öz benliğine ait ilk şey olan isim, bu gibi durumlar nedeni ile kendisinde psikolojik ve manevi anlamda hatta maddi anlamda olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Kanun koyucu da bu hususi durumların hassasiyetini gözeterek kişilik hakları ve kişiliğin mutlak olarak korunması bakımından belirli şartlarda kişiye ismini değiştirme imkanını Medeni Kanun ilgili hükümlerinde kayıt altına almak suretiyle getirmiştir.

Nasıl İsim (Ad) Değiştirilir?

Öncelikle isim değişikliği bakımından yukarıda açıklanan sebeplerle Medeni Kanun genel bir prosedür öngörmüştür. Bu anlamda yasal olarak kişinin adını değiştirmesi ancak bu değişim isteğinin haklı sebeplere dayanması halinde mümkündür. Peki isim değişikliğinde haklı sebepler neler olabilir? Örneğin kişiye seslenildiğinde toplum nezdinde onu küçük yada gülünç duruma düşürecek ve hatta komik nitelikli yahut manasız ve anlamsız isimler bu kategoriden isimlerdir. Dolayısı ile örnek kabilinden sayarsak değiştirilmek istenen ismin, milli ve manevi değerlere aykırı olması, komik ve gülünç olması, aşağılayıcı yada komik duruma düşürecek fiziksel betimle yada canlı cansız varlık ismi içermesi, başlıca haklı sebeplerdendir. Ayrıca isim değişikliği haklı sebep, dayanak belirtilmek suretiyle mahkemeden istenir. Mahkemenin isim değişikliğine dair verdiği karar da nüfus siciline kayıt ve ilan olunacaktır. Bilinmesi gereken bir diğer husus mahkemenin isim değiştirme şeklinde tesis ettiği hüküm, kişinin kişisel durumunu ve ona özgü şeylerin değişmesine yol açmaz ve yalnızca isim değişikliğinden ibaret kalır. Örneğin evlilik gibi kişisel durumlar bu değişiklikten doğal olarak etkilenmez zira isim değiştirenin kişisel durumu değişmez.

İsim Değişikliği Davası Nerede Açılır ?

İsim değişikliği davası bakımından görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Dolayısı ile Asliye Hukuk Mahkemesine vereceğiniz ve değişikliğe esas haklı sebeplerinizin yer aldığı bir dilekçe ile isim değişikliği davası açabilirsiniz.

İsim Değişikliğine İtiraz Edilebilir Mi ?

Evet, isim değişikliğinden zarar gören menfaati zedelenen herkes, anılan değişikliği öğrendiği günden itibaren başlamak suretiyle 1 sene içerisinde bu isim değişikliğinin kaldırılması talebi ile davacı olabilme hakkına sahiptir.

Dava Açmadan İsim Değişikliği Nasıl Yapılır ?

Evet, dava açılmadan isim değişikliği yapılabilmesi imkanı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklene bir hükümle mümkün hale getirilmiştir. Yukarıda detaylı açıklandığı üzere isim değişikliği konusunda esas izlenmesi gereken yol mahkemeye başvuru prosedürüdür. Dava açılmadan isim değişikliği yapmak bu anlamda istisnai bir durumdur ve bir sefere mahsus olarak getirilen bir imkandır. Bu anlamda anılan düzenlemeye göre, küçük düşürücü, edep ve ahlaka aykırı, imla hatalarından ve yazım yanlışlarından kaynaklanan ve Soyadı Kanununa aykırı olan isim ve soy isimler dava açılmasına gerek olmaksızın, Nüfus müdürlüklerine başvurularak il ve veya ilçe kurulları kararına dayalı olarak değiştirilir. Fakat bilinmelidir ki bu imkân sadece bir sefere mahsustur. Yani adınızı bu şekilde bir kez değiştirme imkânınız var.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu