İşçinin Gerçek Ücreti Nasıl Tespit Edilmelidir?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 14.12.2021 tarihli, 2021/7346 E. ve 2021/16453 K. sayılı kararı ile iş davalarında mahkemelerce işçinin ”gerçek” ücretinin nasıl tespit edileceğine dair yöntem tayin edilmiştir.

Anılan kararda ‘’Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı (…)’’ gerçeği nedeniyle ‘’gerçek ücretin’’ tespit edilmesi gerektiği vurgulamıştır. 

Bu doğrultuda işçinin gerçek ücretinin tespiti için mahkemelerce kapsamlı bir araştırma yürütülmelidir. Sadece işçi ve/veya işveren imzalı bordrolar incelenmek suretiyle bir netice tayin edilmemelidir ve ‘’İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliler birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir.’’

Stj. Zehra Büyükdağ 

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu