İhbar Tazminatı Nedir ? İhbar Tazminatı 2022

İş sözleşmesinin sona ermesinde sözleşmeyi sona erdirecek olan tarafın, karşı tarafa bildirimde bulunması gereken süreler İş Kanununda düzenlenmiştir. Bu süreler işçi ve işveren bakımından ihbar süreleri olarak adlandırılır. İş sözleşmesinin sona ermesinde işçi ve işverenin bildirimde bulunması gerekirken uymadığı bu süreler ihbar tazminatı dediğimiz sorumluluklarını gündeme getirir.

İhbar Tazminatı Alma Şartları Nelerdir ?

İhbar tazminatını almak için öncelikle iş sözleşmesi ile çalışan bir işçi veya işveren olması gereklidir. Ayrıca iş sözleşmesi de usule aykırı olarak yani bildirim süresine uyulmaksızın fesih edilmelidir. İhbar tazminatı süreli fesih bakımından söz konusudur. Öncelikle tarafların iş sözleşmesinde bir ihbar süresi tayin edip etmediklerine bakılmalıdır. Bu anlamda fesih bildirim sürelerinin her iki taraf içinde aynı olması zorunludur. Örneğin sözleşmede taraflarca farklı süreler tayin edilmiş ise bu halde her iki taraf bakımından da en uzun olan süre uygulanacaktır.

İhbar Tazminatı Almak İçin Nereye Başvurmalıyım ?

İşten ayrıldıysanız işveren süresinde fesih bildirimi yapmaması halinde ihbar tazminatınızı da diğer sair alacaklarınız ile birlikte ödemelidir. Şayet işveren ihbar tazminatınızı ödemeye yanaşmıyorsa bu halde öncelikle arabulucuya başvurmanız gereklidir. Arabulucu görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması halinde İş Mahkemelerinde açacağınız bir dava ile alacaklarınızı talep edebilirsiniz. İhbar tazminatı bakımından görevli mahkeme İş Mahkemeleridir.

İhbar Tazminatını Kimler Alır ?

İhbar tazminatı almak için öncelikle işçi veya işveren olmak gereklidir. İhbar tazminatını kanunda belirtilen asgari bildirim sürelerine uymayan taraf iş sözleşmesinin diğer tarafına ödemek zorundadır. Dolayısı ile ihbar tazminatını da kendisine süresi içinde fesih bildirimin de bulunulmayan taraf alacaktır.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır ? 

İhbar tazminatı hesabı, bildirim süresine göre yapılmalıdır. Buna göre bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücreti tutarında tazminat ödemek zorundadır. Ayrıca işveren ihbar süresine yani bildirim süresine ait ücreti peşin olarak işçiye ödemek suretiyle iş sözleşmesini fesih etme hakkına da sahiptir.

İhbar Süresi Ne Kadardır ?

İhbar süresi, işçinin çalışma yani kıdem süresine göre değişmektedir. Taraflar bu süreleri aralarında sözleşme ile azaltamazlar fakat arttırmak mümkündür. Buna göre;

işçinin kıdem süresi;

6 aya kadar ise ihbar süresi 2 hafta,

6 ay 1,5 yıl arasında ise ihbar süresi 4 hafta,

1,5 yıl ve 3 yıl arasında ise 6 hafta,

3 yıl ve daha uzun süre kıdemi bulunan işçi bakımından 8 hafta ihbar süresi vardır.

Yeni İş Arama İzni Nedir ? İhbar Süresi İçinde Mi Verilir ?

Yeni iş arama izni ihbar süresi içinde ve ihbar süresi bitimine kadar işveren tarafından, ihbar süresi bitiminde işsiz kalacağından dolayı işçiye verilmesi gereken bir izindir. İşçi bu izin süresi içinde yeni iş aramak için çeşitli imkânlardan faydalanır. Örneğin iş başvurusuna veya mülakatına gider. Yen iş arama izni işçiye kanunla getirilen ve işçiyi işsiz kalma tehlikesine karşı koruma amaçlı verilmiş bir haktır. Buna göre, işçiye iş saatleri içinde ve günde iki saatten az olmamak şartı ile çalıştığı her gün için (ihbar süresi bitiş tarihine kadar) herhangi bir ücret kesintisi yapmaksızın yeni bir iş arama imkânı sunulmalıdır.

Bu husus kanunla belirlenmiştir günlük 2 saat izin asgari bir süreyi ifade ettiğinden azaltılması mümkün değildir fakat arttırılması mümkündür. İşçinin bu hakkını işverene bildirimde bulunmak suretiyle toplu şekilde kullanması da mümkündür. Fakat bunun için işverene bu durumu derhal bildirmeli ve toplamda kaç güne denk geliyorsa bu günleri de işten ayrılmadan evvelki son günlerinde denk getirmelidir.

İş Hukuku Alanındaki Diğer Makalelerimiz İçin Tıklayabilirsiniz

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu