Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre hakaret suçu bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek  veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunmak anlamına gelmektedir.

Hakaret Suçunda Zamanaşımı Süresi Nedir?

Hakaret suçu, soruşturulması ve kovuşturulması bakımından şikayete tabi suçlardandır. Kanunda şikayet bakımından öngörülen genel süre ise 6 aydır. Bu sürenin geçmesiyle birlikte şikayet hakkı düşer. 

Hakaret Suçu Şikayete Tabi Midir?

Hakaret suçu kamu görevlisine görevinden dolayı işlenen hariç olmak üzere, soruşturulması ve kovuşturulması suçun mağdurunun şikayetine yani hakaret uğrayan kişinin şikayet etmesine bağlıdır. Dolayısı ile hakaret suçu bakımından şikayetçi olmanız elzemdir. Şikayet ise suçun işlenmesi tarihinden itibaren 6 aylık süreye tabidir. Süresi içinde şikayetçi olmanız suçun soruşturulması bakımından elzemdir.

Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Hakaret suçunu işleyen kişi hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Sosyal Medya Yolu İle Hakaret Suçu Nedir?

Özetle hakaret suçunun sosyal ağ ve hesaplar yoluyla işlenmesini ifade eder. Sosyal medya aracılığı ile işlenen hakaret suçunu uygulamada oldukça fazla rastlanmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte her yaştan insanın facebook, instagram, twitter ve benzeri sosyal ağ ve hesapları kullandığı görülmektedir. Bu anlamda sosyal medya üzerinden işlenen ve bu hesap aracılığı ile iletilen hakaret suçlarına çok sık rastlanılmaktadır. 

Sosyal Medya Yolu İle Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Bu husus TCK’ da suçun mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile işlenmesi hali olarak değerlendirilir. Örneğin whatsap üzerinden hakaret edilmesi gibi. Hakaret suçunun sosyal ağ ve hesaplar aracılığı ile işlenmesi halinde fail yani

suçu işleyen kişi hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Hangi Kelimeler Hakarete Girer?

Hangi kelimelerin hakaret suçu bakımından değerlendirilmesi gerektiği hususunda, kelimenin muhatabı olan kimsenin onur ve şerefini rencide edecek nitelikte olup olmadığı değerlendirilir. Hakaret suçu bakımından değerlendirilen bir kelime muhatabından bağımsız olarak değerlendirilmez. Fakat tamamen subjektif bir değerlendirme de yapılamaz. Zira objektif olarak hiç bir hakaret vari anlam ifade etmeyen yahut eleştiri anlamında söylenmesi mümkün ve elverişli olan kelimeler de muhatabın o kelimelere yüklediği anlam sebebi ile hakaret olarak değerlendirilemez. Nitekim bu konuda hangi kelimelerin hakaretten sayılacağı hususu mahkemece tespit olunur ve buna göre suçun oluşup oluşmadığına karar verilir.

Telefonda Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır?

Hakaret suçunun telefon aracılığı ile işlenmesi halinde suçun ispatı bakımından oldukça zorluk yaşandığı bir gerçektir. Fakat telefon ile işlenen hakaret suçunun günümüz teknolojisinde ispat edilemeyeceğini söylemek mümkün değildir. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde savcılığa giderek şikâyetçi olmanız durumunda savcılık geçmişe dönük olarak telefon kayıtlarınızın incelenmesini yetkili kurumlardan talep edebilir.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu