Evlilik Sözleşmesi

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik tarafların beraberliğini yasal bir zemine taşımalarını ifade etmektedir. Evlilikle birlikte ve devamı süresince ayrıca boşanma halinde de en önemli hususlardan biri eşlerin mali durumlarının nasıl belirleneceği hususudur. Evlilik niteliği itibari ile eşler arasında karşılıklı sevgi, saygı ve güven ilişkisine dayalı bir kurumdur. Fakat evlilik birliği kurulmadan önce de eşlerden biri diğerinin de kabulü ile veya her ikisi de evliliğin devamı süresi içinde ve evliliğin sona ermesi halinde malların yönetimi ve paylaşılması noktasında bir anlaşma yapmak isteyebilirler. Bu anlaşma halk arasında evlilik sözleşmesi olarak adlandırılan mal rejimi sözleşmesinden ibarettir. Mal rejimi sözleşmesi, evlilik devam ederken malların yönetimi ve olası bir ayrılık halinde malların paylaşımı özellikle eşlerin karşılıklı talepleri hak ve borçları konusunda ortak mutabakatını içeren önemli bir hukuki belge niteliğindedir. Eşlerin ayrılması durumunda boşanmanın mali sonuçlarının mahkemece tayin edilmesi işleminde de eşlerin arasına şayet varsa bu sözleşme oldukça önem arz edecektir. Bu sözleşme ile eşler hangi mal rejimine tabi olacakları hususunu kendileri tayin etmektedirler.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır ?

Evlilik sözleşmesi tarafların ortak iradelerinin bir anlaşma metnine yansımasından ibarettir. Dolayısı ile evlilik sözleşmesi yapmak isteyen eşler sözleşme hükümleri hususunda konuşmalı ve anlaşmalıdırlar. Örneğin evlilik devamı süresince eşlerin mallarının yönetim şeklinin nasıl olacağı ve yönetim hakkının kimde olacağı ve boşanma halinde eşlerin hangi mal rejimine tabi olacağı ve karşılıklı olarak birbirlerinden talep edebilecekleri hususların neler olacağı gibi konuları eşler araların görüşmeli ve ortak bir mutabakata vardıktan sonra bu hususta tayin ettikleri hükümleri sözleşme metnine geçirmelidirler. Bilinmesi gereken bir diğer husus yeni evlenen eşler özellikle evlilik sözleşmesi talep eden taraf bakımından güven oluşturmak maksadı ile yeterince incelemeden ve değerlendirmeden evlilik sözleşmelerine imza atmaktadırlar. Bu durumda sonradan oluşan hak kayıpların uygulamada malesef boşanma süreçlerinde rastlanılmaktadır. Dolayısı ile bu konuda hukuki anlamda meydana gelecek olan sonuçları değerlendirmelerini ve gerekirse hukuki destek almak suretiyle karar vermelerini tavsiye ederiz.

Evlilik Sözleşmesi Yapılmasa Ne Olur ?

Evlilik sözleşmesi yapılması şart olan bir şey değildir. Evlilik sözleşmesini taraflar isterlerse yapabilirler fakat yapmamaları halinde bilhassa boşanma halinde mali durumların belirlenmesi, karşılıklı hak ve borçların belirlenmesi ve malların pay edilmesi hususunda yasaların kabul etmiş olduğu mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaklarını bilmelerinde fayda vardır.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılmalıdır ?

Evlilik sözleşmesinin yapılacağı zaman eşlerin iradelerine bırakılmıştır. Buna göre eşler evlenmeden önce veya evlenmesi esnasına yahut evlendikten sonra da evlilik sözleşmesi yapabilme hakkına sahiptirler. Dolayısı ile bu husus eşlerine irade ve tercihlerine bırakılmıştır.

Evlilik Sözleşmesi Yaptık, Hükümleri Değiştirebilirmiyim ?

Evlilik sözleşmesi tarafların karşılıklı iradesine dayanmak suretiyle yapılan bir sözleşmedir. Dolayısı ile iradi bir sözleşmedir. Fakat sonradan koşulların değişmesi dolayısı ile eşlerden biri diğerinin de kabul etmesi suretiyle veya eşlerden her ikiside daha önce yapmış oldukları evlilik sözleşmesinin hükümlerini değiştirebilirler, bu anlamda bir sakınca olmadığı söylenebilir. Eşler her zaman aralarında anlaşmak suretiyle sözleşmesi değiştirme hakkına sahiptirler.

Evlilik Sözleşmesi Nerede Yapılır ?

Evlilik sözleşmesini eşlerin noter huzurunda kimlikleri ve üçer adet fotoğraflarını da yanlarında bulundurmak suretiyle yapmaları mümkündür. Ayrıca tarafların herhangi bir hak kaybına uğramamak için aile hukuku konusunda uzman bir avukattan hukuki destek almaları ve karşılıklı iradelerine uygun bir evlilik sözleşmesini avukat aracılığı ile hazırlatmak suretiyle noterde onaylatmaları da mümkündür.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu