Evlat Edinme Şartları

Evlat Edinmenin Şartları Nelerdir ?

Evlat edinmenin şartları esasen evlat edinen ve evlat edinilmek istenen kişinin özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Örneğin bir küçüğün evlat edinilmesi için öncelikle evlat edinmek isteyen kişi tarafından 1 yıl süre ile bakılmış ve eğitilmiş  olması gereklidir. Bu husus aslında küçüğün yararı için oldukça önemlidir. Zira evlat edinmek isteyenin belirli bir süre küçüğe bakmış ve eğitmiş olması, evlat edinmek istemesi konusunda ki ciddiyetini ve ayrıca küçüğe bakmak ve gözetmek konusunda da yeterli olduğunu ortaya koyması bakımından mühimdir. Evlat edinmek isteyen kişi öncelikle 30 yaşını doldurmuş olmalıdır. Bu husus evli yada bekar olması bakımından farklılık arz etmez. Şayet evlat edinmek isteyen evli ise ancak eşi ile birlikte evlat edinebilir. Evli olanların evlat edinmesi için en az iki yıldan beri evli olmaları da kanuni bir zorunluluktur.

Evlat Edinmenin Genel Koşulları Nelerdir?

 • Evlat edinmek isteyen kişi en az ilkokul mezunu olmalıdır.
 • Eş ile birlikte evlat edinilmek istenmesi durumunda evlat edinmek isteyen eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.
 • Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden muhakkak en az 18 yaş büyük olması gerekir.
 • Evlat edinilmek istenen çocuğun, evlat edinen kişi tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması gerekir.
 • Evlat edinme işleminin her halükarda çocuğun yararına olduğunun tespiti gerekir.
 • Evlat edinilmek istenen çocuk, ayırt etme gücüne sahip ise rızasının alınması gerekir.
 • Evlat edinilmek istenen çocuğun ana ve babasının rızasının bulunması gerekir.
 • Evlat edinilmek istenen çocuğun vesayet altında olması halinde vesayet dairelerinin izninin alınması gerekir.

Evlat Edinmek İçin Nereye Başvuruda Bulunmalıyım ?

Evlat edinmek için ikametgah yeriniz de bulunan Aile mahkemesine başvuruda bulunmanız gereklidir. Şayet evliyseniz eşinizle birlikte evlat edinmeniz söz konusu olacağından bu halde de eşlerden birinin oturma yeri aile mahkemesine başvurmanız gerekli ve yeterlidir.

Bekar Biri Evlat Edinebilir Mi ?

Evli olmayan yani bekar bir kişi 30 yaşını doldurmuş olması halinde tek başına evlat edinebilir. Şayet 30 yaşını doldurmuş iseniz mahkemeye başvurmak suretiyle evlat edinmeniz mümkündür.

Ergin ve Kısıtlı Olanların Evlat Edinilmesi Şartları Nelerdir ?

Ergin ve kısıtlı olanların evlat edinilmesi için öncelikle evlat edinmek isteyenin altsoyu yani çocukları açık olarak rıza göstermeliler. Altsoyun rıza göstermesi halinde aşağıdaki hallerde ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesi mümkündür. Şayet evli ise ayrıca eşin rızası gereklidir.

 1. Bedensel veya zihinsel engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlât edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte olan
 2. Evlat edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise,
 3. Diğer haklı sebepler mevcut ve evlat edinilen, en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile halinde birlikte yaşamakta ise ergin ve kısıtlıyı evlat edinebilir. 

Üvey Çocuğumu Evlat Edinmek İstiyorum, Ne Yapmalıyım ?

Üvey çocuğunuzu evlat edinmeniz ancak kanuni şartları sağlamanız halinde mümkündür. Eşlerden birinin, bir diğer eşin çocuğunu evlat edinmesi için eşlerin en az iki yıldan beri evli olmaları gereklidir. Ayrıca üvey çocuğu evlat edinmek isteyen eş, en az 30 yaşında olmalıdır. Şayet bu koşulları sağlıyor iseniz ikametgah yerinizde bulunan Aile mahkemesine başvurmanız gerekli ve yeterlidir.

Evlat Edinmenin Türleri Nelerdir?

Evlat edinme küçüğün evlat edinilmesi, diğer eşin çocuğunun yani üvey çocuğun evlat edinilmesi ve kısıtlı ve erginlerin evlat edinilmesi şeklinde mümkün olabilmektedir. Ayrıca evlat edinen bakımından da bekar ve evli olmak ayrı şartları gerektirmektedir.

Evlat Edinmede Eşin Rızası Gerekli Midir ?

Eşlerin evlat edinmeleri ancak evlat edinme işlemini birlikte yapmalarına bağlıdır. Zira evlat edinme gerçekten de eşlerin hayatını hatta eşlerin ortak çocukları varsa onlarında hayatını önemli ölçüde ilgilendiren ve tek başına bir eşin tasarrufuna bırakılmaması gereken hayati bir konudur. Dolayısı ile evlat edinmek isteyen kişinin kanunda yer alan diğer şartları da taşımak şartı ile şayet evli ise eşinin de evlat edinme bakımından rıza göstermesi gereklidir. Eşin rızasına gerek olmayacak istisnai haller aşağıda incelenmiştir.

Evlat Edinmek İçin Mahkeme Kararı Gerekli Midir ?

Evet, evlat edinmeniz için bu yönde kesinleşmiş bir mahkeme kararı gereklidir.

Evli Olmadan Birlikte Evlat Edinmek Mümkün Müdür ?

Kanuna göre evli olmayan kişilerin birlikte evlat edinmeleri mümkün olmadığından dolayı mümkün değildir. Ülkemizde yasalar tarafından eşlerin yalnızca birlikte evlat edinmelerine izin verilmiştir.

Evlat Edinmede Eşin Rızası Gerekmeyen Haller Hangileridir ?

Kural olarak eşler yalnızca birlikte evlat edinebilirler. Bu durum aslında toplumda ailenin huzur ve sükunun korunmasının eşlerin böyle hayati ve geleceklerini de ilgilendiren bir konuda beraber karar almalarını gerekirmesinden kaynaklanmaktadır. Ancak kanun ilgili hükmü uyarınca 30 yaşını doldurmak şartı ile eşlerden biri diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğunu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlat edinmelerinin mümkün olmadığını ispat etmesi halinde, tek başına evlat edinmesi mümkündür. Fakat bilinmelidir ki asıl olan eşlerin birlikte evlat edinmeleri olduğundan eşlerden birinin tek başına da evlat edinebileceği haller yukarıda açıklanan durumların vuku bulması ile sınırlanmıştır.

Çocuk Esirgeme Kurumundan Evlat Edinmek İstiyorum, Anne ve Babasının Rızası Gerekli Midir ?

Şayet küçük gelecekte evlat edinilmek üzere bir kuruma yerleştirilmiş ise çocuğun biyolojik anne ve babasının bu duruma izin vermiş olduğu kurum kayıtlarında yer almalıdır. Fakat şayet çocuk kuruma yerleştirilmiş ve anne veya babadan birinin gelecekte evlat edinilmesine rızası eksik ise bu halde kurum, mahkemeden böyle bir rızaya gerek olup olmadığı yönünde bir karar vermesini ister. Fakat küçüğe karşı özen yükümünü yerine getirmeyen anne veya babanın rızasının aranmadığı durumlarda mahkeme bu yönde kararını kendilerine yazılı olarak bildirmelidir.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu