Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Toplumun en küçük birimi olan ailenin korunması toplumsal hayatın devamı bakımından elzemdir. Ailenin korunması için öncelikle evlilik birliğinin korunması gerekir ki bu koruma bakımından en temel gereklilik evlilik birliğinin toplumsal literatüre uygun şekilde ve yasaların izin verdiği şekilde kurulması gerekir ve yine sona ermesi de yasaların izniyle olmalıdır. Boşanma davaları esasen evlilik birliğinin sona erdirilmesini ifade etmektedir. Son dönemde uygulamada boşanma davalarında oldukça artış olduğu gözlemlenmektedir. Evliliğin sona ermesini isteme eşlerden birinin isteği ile olabileceği gibi eşlerin karşılıklı olarak evliliği sona erdirmek istemesi de mümkündür. Bu anlamda boşanma davaları temelde, çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları olmak üzere ikiye ayrılır. Boşanma davaları anlaşmalı veya çekişmeli olup olmadığına bakılmaksızın her halükarda boşanmak için temel şart mahkeme kararının gerekliliğidir. Fakat davaların çekişmeli veya anlaşmalı olmaları husus hem dava sürecini hemde boşanmanın daha hızlı gerçekleşmesi gibi hususları etkilemektedir. Boşanma davası mahkemeye boşanma iradesini ve sebeplerini bildiren bir dilekçe ile başvurmak suretiyle açılabilir. Bu anlamda avukat tutmanın zorunlu olmadığı fakat dava sürecinde herhangi bir hak kaybına uğramamak için bir avukattan hukuki destek alınmasının faydalı olacağı söylenebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin bir protokol üzerinde evliliğin sona ermesi ile ortaya çıkan hukuki hususlar üzerinde ortak bir mutabakata varmalarını ve bu protokolle birlikte mahkemeye boşanma iradelerini bildirmek üzere başvurmalarını ifade etmektedir. Anlaşmalı boşanmak istemeniz halinde öncelikle boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde karşılıklı olarak anlaşmanız gereklidir. Örneğin malların paylaşımı, ortak çocuğunuz varsa şayet velayetin kimde olacağı gibi hususlarda eşinizle ortak iradelerini bildiren ve uygulamada anlaşmalı boşanma protokolü olarak adlandırdığımız bir sözleşme yapmanız gerekir. Fakat bilinmesi gerekir ki taraflar sözleşmede velayetin kimde kalacağını belirlemiş olsalar dahi bu husus kamu düzeninden olması sebebi ile hakim bu kararı yalnızca ve doğrudan tarafların iradesine bırakmaz. Bu anlamda mahkeme ortak çocuğun öncelikli yararını değerlendirmek suretiyle velayete ilişkin kararını verir. Nitekim anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte taraflar Aile mahkemesine başvurmalı ve boşanma konusunda ki iradelerini bildirmelidirler. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için öncelikle eşlerin şartları sağlayıp sağlamadıkları değerlendirilir. Bu anlamda anlaşma boşanma yoluna gidilebilmesi için tarafların en az 1 yıl evli olmalarının şart olduğu söylenebilir. Bir diğer şart boşanmanın mali sonuçları örneğin nafaka gibi hususlar ve çocukların durumu üzerinde tarafların yaptıkları anlaşmayı hakimin uygun bulması zorunluluğudur.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Çekişmeli boşanma da tarafların anlaşması yada bir tarafın açtığı davanın diğer tarafça kabul edilmesi söz konusu değildir. Çekişmeli boşanmada tarafların karşılıklı boşanma iradesi de olabilir ve fakat taraflar boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşamadıkların da bir çekişme söz konusu olabilir. Örneğin her iki tarafında velayeti istemesi, nafaka ve benzeri problemler bu kabildendir. Çekişmeli boşanma davaları uygulamada daha sık karşılaşılan boşanma davalarındadır. Çekişmeli boşanma davaları da boşanmanın sebepsiz olarak gerçekleşmesi mümkün olmadığından muhakkak bir sebebe dayanmalıdır. Örneğim evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi genel bir sebebe dayanabileceğiniz gibi şayet şartları varsa zina, terk gibi özel bir boşanma sebebine de dayanmanız mümkündür. Fakat bu halde ispat yükü de sizin üzerinizde olacaktır. Örneğin zinanın ispat edilmesi durumunda başkaca bir şart aramadan mahkeme boşanmaya karar verir. Ayrıca zina sebebi ile boşanmaya karar verilmesi durumunda boşanmanın mali sonuçları da bu durumundan etkilenecektir. Çekişmeli boşanma davaları da yine yukarıda açıklandığı üzere boşanmaya gerekçe olan sebepler bildirilmek suretiyle Aile mahkemesine verilecek bir dilekçe ile dava açılır.

Boşanma Davaları Nerede Açılır ?

Boşanma davaları bakımından görevli mahkeme Aile mahkemesidir.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu