Bilişim Suçları Nelerdir ?

Bilişim suçları nelerdir ?

Türk Ceza Kanunu’nda bilişim alanında suçlar kategorisinde yer alan suçlar bilişim sistemine girme suçu, bilişim sisteminin bozma, engelleme, verileri yok etme veya değiştirme suçu, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, kullanımı kamu tarafından yasaklanan yasak cihaz ve programları kullanma suçu şeklindedir. Özetle bilişim suçları olarak anılan suçlar yukarıda sayılmıştır ayrıca belirtmek gerekir ki bazı suçlar bakımından suçun bilişim vasıtası ile işlenmesi örneğin bilgisayar program ve benzeri yollar ile işlenmesi de suçun cezasını ağırlaştıran bir neden olarak öngörülmüştür.

Bilişim Suçlarında Başvuru Nasıl Olur?

Bilişim suçları ile ilgili olarak ihbar ve şikayetlerinizi kolluk birimleri vasıtası ile yapabilirsiniz. Kolluk birimleri bu hususta ihbar ve şikayetlerinizi savcılığa iletecektir. Bunun dışında bilişim suçlarından dolayı bir ihbar veya şikayette bulunacaksanız doğrudan savcılığa giderek durumu bildirmeniz de mümkündür.

Bilişim Suçları Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Bilişim suçları sebebi ile yapılan başvuruların sonuçlanması esasen başvuru yapılan makamın iş yoğunluğu ile doğrudan orantılıdır. Fakat değerlendirilmesi gereken bir başka husus ise bilişim suçlarının bazı türlerinde delillerin ulaşımı noktasındaki sıkıntılardır. Tüm bunlar başvuru sürecinizi doğrudan etkileyecektir. Dolayısı ile ülkemizde yargı iş yükü gözetildiğinde başvurunuzun sonuçlanması bakımından kesin bir tarih vermek mümkün değildir.

Bilişim Sistemine Girme Suçu Nedir? Nasıl Oluşur?

Bilişim sistemine girme suçu, bir bilişim sisteminin tamamına veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmektir. Bilişim sistemine girme suçu bir sisteme izinsiz olarak girilmesi halinde işlenebileceği gibi izin alarak girilen bir bilişim sisteminde bu izni aşar şekilde kalınması halinde de bilişim sistemine girme suçu işlenmiş olur.  

Bilişim Sistemine Girme Suçunun Cezası Nedir?

Yukarıda açıklanan bilişim sistemine girme suçunun işlenmesi halinde fail yani suçu işleyen kişi hakkında 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.  Bu fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Fakat işlenen fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse fail hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu ve Cezası Nedir?

Bu suçta bir bilişim sistemine girmenin yanı sıra bu sistemde yer alan verileri bozma, sistemi engelleme veya verileri yok etme yahut değiştirme şeklinde bir fiil söz konusudur. Buna göre bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya bu verileri erişilmez kılan kişi yada sisteme veri yerleştiren, yahut var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar da yarı oranında artırılır. 

Yasak Cihaz veya Programlar 

Türk Ceza Kanunu uyarınca bir bilgisayar sistemi, programının yada bir cihazın yahut şifrenin veya bir güvenlik kodunun yukarıda açıklanan ve TCK’da bilişim alanında suçlar bölümünde yer alan suçlar ile bilişim sistemi aracılığı ile işlenen diğer suçların işlenmesi bakımından ve sadece bu suçların işlenmesi amacıyla oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi veya kişiler hakkında, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur. 

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Nedir?

Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu esasen bir başkasına ait banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçirme veya elde bulundurma şeklinde özetlenebilir. Şayet bir kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın kartı kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya bir başkasına yarar sağlarsa, bu kişi veya kişiler hakkında üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ayrıca başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretilmesi halinde, bu kartları satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişiler hakkında da üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Bu anlamda sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu