Babalık Davası

Babalık Davası Nedir ?

Çocuk ile anne arasında soybağı doğumla birlikte kendiliğinden kurulmaktadır. Fakat çocuk ile baba arasında soybağının kurulması hususu, çocuğun evlilik birliği içinde doğup doğmaması ihtimallerine göre değişmektedir. Örneğin anne ve baba evli ve çocukta kanunda öngörülen karineler ayrık olmak üzere evlilik birliği içinde doğmuş ise bu halde çocuk ile baba arasında soybağı zaten kurulur. Fakat çocuk evlilik birliği dışında doğmuş ise bu halde çocuk ile biyolojik babası arasında soybağının kurulması için baba tarafından çocuğun tanınması veya mahkeme kararı ile kurulur. Bu anlamda mahkemenin hükmü ile ifade edilmek istenen babalık davasıdır. Dolayısı ile özetle babalık davasının çocuk ile baba arasında soybağının kurulmasını sağlamaya yönelik olarak açılan bir dava olduğu söylenebilir.

Babalık Davası Şartları Nelerdir ?

Babalık davası çocuk ile baba arasında soybağını kurmak amacı ile açılan bir davadır. Bu anlamda Türk  Medeni Kanunu 301. madde ve devamında düzenlenmiştir. Babalık davası ile ilgili ilk şartın davacı bakımından olduğu söylenebilir. Bu anlamda babalık davasını anne veya çocuk açabilir. İkinci şart yine davanın muhatabı bakımındandır. Babalık davası şayet sağ ise babaya açılır fakat biyolojik baba öldü ise o halde mirasçılarına karşı açılır zira çocuk ile baba arasında soybağının kurulmasının çocuk açısından maddi ve manevi sonuçları vardır. Bu anlamda en önemli maddi sonuçta babanın vefatı halinde çocuğun miras hakkı olacaktır. Dolayısı ile biyolojik babanın ölmesi halinde bu dava babanın mirasçılarına karşı açılmalıdır. Babalık davası bakımından dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta süre bakımındandır. Buna göre babalık davasını şayet anne açıyorsa en geç çocuğun doğumundan itibaren 1 yıl içerisinde açmalıdır. Çocuğun dava açması durumundan ise herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır.

Babalık Davası Ne Kadar Süre İçinde Açılmalıdır ?

Babalık davası bakımından süre davayı açan tarafa göre değişmektedir. Babalık davası çocuğun doğumundan önce veya sonra da açılabilen bir davadır. Bu anlamda babalık davasını açmaya yetkili olanlar anne ve çocuk olup davayı annenin açması halinde, babalık davası çocuğun doğumundan itibaren en geç 1 sene içerisinde açılmalıdır. Bu süre kanunda hak düşürücü süre olarak belirlenmiştir. Hak düşürücü süre olması nedeniyle anne 1 yıllık süreyi geçirdikten sonra dava açma hakkını kaybeder ve açsa dahi bu husus mahkemece re’sen değerlendirilmek suretiyle reddedilir. Şayet bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılması mümkündür. Çocuğun dava açma hakkı bakımından herhangi bir süre söz konusu değildir. Çocuk babalık davasını her zaman açabilir.

Babalık Davasında Zamanaşımı Kalktı Mı ?

Babalık davası bakımından hak düşürücü süre öngörülmüştür. Babalık davası bakımından daha önce çocuğun dava açma hakkına ilişkin olarak öngörülen süre Anayasa Mahkemesi’nin 27/10/2011 tarihli ve E.: 2010/71, K.: 2011/143 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Dolayısı ile çocuk bakımından babalık davası açma hakkı herhangi bir süreyle sınırlı değildir.

Babalık Davası Ne Kadar Sürer ?

Babalık davasının ne kadar süreceği özellikle davanın açıldığı mahkemenin iş yükü ve yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Ülkemizde özellikle yargı iş yükü ve mahkemelerin durumu gözetildiğinde davaların çok uzun süreler devam ettiği görülmektedir. Babalık davası da çocuk ile baba arasında soybağının kurulmasına yönelik bir davadır. Bu davada özellikle biyolojik babanın belirlenmesi önemlidir. Bu belirleme dava süresince çocuk ve babadan alınacak olan dna ve örneklerin adli tıp kurumunda yapılan test ve tahlillerle belirlenmesi suretiyle yapılır. Bu anlamda kurumdan rapor alınması ve benzeri süreçler de gözetildiğinde davanın oldukça uzun sürebileceği değerlendirilmelidir. Babalığı iddia olunan kişinin ölmesi durumunda ise özellikle mezarın açılması ve adli tıp süreçleri gözetildiğinde davanın daha da uzayacağı söylenebilir. Bilhassa dava süresinde önemli olan maddi gerçekliğin ortaya çıkması olduğundan tüm bu süreçler mahkemece titizlikle yürütülmektedir.

Babalık Davasını Kimler Açabilir ?

Babalık davasını doğumdan önce veya en geç doğumdan 1 sene sonra anne, istediği zaman çocuk açabilir

Babalık Davası Kime Karşı Açılır ?

Babalık davası şayet sağ ise biyolojik babaya karşı açılır. Babanın ölmesi halinde bu dava mirasçılarına da açılabilir.

Babalık Davası Nerede Açılır ?

Babalık davası bakımından görevli mahkeme Aile mahkemeleridir. Dolayısı ile babalık davası açmak istemeniz halinde Aile mahkemesine başvurmanız gereklidir.

Babalık Davasında Annenin Mali Hakları Nelerdir ?

Anne babalık davasını doğumdan önce veya sonra açabilir. Anne açmış olduğu babalık davası ile birlikte veya ayrı bir dava açmak suretiyle babadan kanunda öngörülen mali haklarını talep edebilir. Annenin mali talepleri, doğum giderleri, doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri, gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderlerdir. Şayet çocuk ölü doğmuş olsa bile hakim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir. Fakat anneye üçüncü kişiler ve sosyal güvenlik kurumu tarafından yapılan ödemeler varsa bu halde hakkaniyet ölçüsünde ödenecek tazminattan indirilebilir.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu