Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

MADDE 1      : GENEL HÜKÜMLER

İşbu Boşanma Protokolü (bundan sonra ‘’Protokol” olarak anılacaktır.) bir tarafta …………T.C.Kimlik numaralı ……. (bundan sonra iş bu Protokolde  ‘’……’’ olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta …………….. T.C. Kimlik numaralı ……………………..(bundan sonra  iş bu Protokolde ‘’……..’’ olarak anılacaktır.) arasında, evlilik birliğinin fiilen sona ermesi nedeniyle, boşanmanın aşağıdaki koşullarla mali ve hukuki sonuçlarını düzenlemek amacıyla yapılmış ve taraflarca imza altına alınmıştır. İşbu anlaşma, Medeni Kanunun 184/5 fıkrası gereğince hâkim onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

  • Tarafların,  aralarındaki evlilik birliğinin karşılıklı uzlaşma ve anlaşma ile sona ermesi amacıyla düzenlenen iş bu boşanma protokolü ile boşanmaya karar verilmesi ve kararın kesinleşmesini takiben boşanmanın aşağıdaki mali ve hukuki sonuçları yürürlüğe girecektir. İş bu protokol MK 166/3 madde ve MK 184 maddesine istinaden hazırlanmış olup, tarafların gerçek arzu ve iradelerine uygundur.
  • Tarafların ………………… T.C. Kimlik Numaralı ‘’ ……‘’ isminde ………… doğum tarihli ……….bir müşterek çocukları bulunmaktadır.  …..’nun velayeti annesi …..‘de kalacaktır.  Müşterek çocukların velayeti annesi ……‘de kalacaksa da,  Taraflar müşterek çocuğun geleceğine yönelik olarak alacakları kararları iyi niyet sınırları içerisinde bir arada değerlendireceklerini, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitimi, sağlığı ve bakımı konularında ortak karar alacaklarını, gayri kabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • ……; …….‘e müşterek çocuk ‘’…..’’ nun yaşamsal ihtiyaçları için her ayın 5. Gününe dek ….. TL iştirak nafakası ödeyecektir.  İş bu nafaka tutarı her yıl Ocak ayında ÜFE- TÜFE oranında artırılacaktır.  Müşterek çocuk okul hayatına başladıktan sonra da kreş dahil her türlü eğitim giderleri sağlık, okul, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Özel Okullar Ücret Tarifesinde belirtilenden az olmamak üzere özel ders ücretleri, kurs, yemek ve okul servis ücretleri, Üniversite eğitimleri sona erene kadar her türlü eğitim masraflarını sosyal aktivite, spor aktiviteleri ve aksesuarlarının masraflarını, özel sağlık sigortası ödemelerini, pedagog ve diş hekimi masraflarını taraflar müşterek olarak karşılamayı gayri kabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
  • Taraflar, birbirlerinden mal rejiminden kaynaklanan değer artışı, katılma alacağı, ferileri v.b. başkaca herhangi bir alacaklarının bulunmadığını ve herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ederler.  Taraflar arasında imzalanan iş bu Protokol, boşanmanın anlaşmalı protokol doğrultusunda gerçekleşememesi halinde hiçbir şekilde haklardan feragat olarak yorumlanamayacaktır. 

İşbu protokolün Sayın Mahkemeye sunulmak üzere taraflarca okunarak serbest iradelerine uygun şekilde 3 sayfa 5 madde ile düzenlendiği tarafların imzaları ile kabul ve tasdik edilmiştir.  …/…/…/

…….                                                                         ……

İMZA                                                                                                           İMZA

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu